O SPRZEDAWCY
Mirosławska.pl
Via Medica Bogumiła Kempińska-Mirosławska
NIP: 7271587009

al. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 65/33
94-047 Łódź
Polska


Adres e-mail: narracja77@op.pl
Numer telefonu: 697093010

Podmiot wpisany do CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ pod numerem 001846865/2017 przez MINISTER ROZWOJU, PRACY I TECHNOLOGII.